Baggrund for projektet

1565 personer druknede i Danmark i perioden 2001-2014. 390 (25%) af disse druknedødsfald fandt sted på havne. Til sammenligning døde 4462 personer i samme periode i trafikken. Dette tal er højere, men eftersom danskere i langt højere grad opholder sig i trafikken, er der en udtalt sikkerhedsproblematik på de danske havne. Druknedøden er tragisk for den enkelte og de pårørende, men sådanne episoder signalerer også utryghed til den brede befolkning, hvilket harmonerer dårligt med kommunernes ønske om at åbne byrummet ud mod havnene. Et antal initiativer er derfor iværksat, fx forbedret lys, stiger og skiltning, men desværre drukner folk stadigvæk. 83% af druknedødsfaldene sker, uden at andre er tilstede, hvilket betyder, at det først opdages, når den afdøde findes. Selv når andre observerer, at en person falder i vandet, kan der gå langt tid, inden de rette myndigheder informeres omkring det præcise ulykkessted, hvilket vanskeliggør en redning. Forskningen omkring genoplivning ifbm. drukning peger på en Sigmoid sammenhæng mellem tid og sandsynligheden for negativt udfald, hvor forløb over 10 min. drastisk forøger sandsynligheden for negativt udfald. Der går i dag ca. 6 minutter fra der alarmeres til redningsdykkere har deres båd i vandet. Det vil sige, at der blot er 4 min. til at få alarmeret samt få fundet personen i/under vandet. Fokus for dette projekt er, at udvikle effektfuld teknologi, som kan reducere antallet af drukneulykker på havne. Et succesfuldt projekt vil resultere i et kamera-baseret system, som monitorerer en havnefront og automatisk opdager, hvis en ulykke er under opsejling og advarer myndighederne, således at disse langt bedre end i dag vil kunne afværge druknedødsfald. Projektet vil således bidrage direkte til løsning af et internationalt sikkerhedsproblem på havne og specifikt til et af TrygFondens kerneområder, nemlig at reducere antallet af drukneulykker. Projektet vil benytte Aalborg og Randers havne som test cases, men projektet generaliserer til alle andre havne og sandsynligvis også til andre typer af vandmiljøer. Dette gør, at projektet har vidtrækkende perspektiver, da der hvert år drukner 372.000 mennesker på verdensplan. Derfor vil det være oplagt at bygge på de opnåede resultater i projektet og videreudvikle systemet til andre lokaliteter, fx strande hvor de allerede veletablerede sikrings- og rednings-initiativer, fx livredderne, sandsynligvis vil kunne have glæde af assistance fra teknologi. Det bemærkes, at hvis det foreslåede system havde været i drift på 33 danske havne i perioden 2001-2014, ville den samfundsøkonomiske besparelse have været på 2,4 mia. kr. I gennemsnit 179 mio. kr. pr. år i perioden. En hurtig indføring i tankerne bag projektet:
TV-indslag på DR1
Radiointerview på 24syv ( Tid: 4.40 – 10.20 )